2 phút mới được rs 1 lần

rs nhanh quá có thê gây mất số lần rs của các bạn

BQT mu knihs báo !

( sẽ báo khi reset nhanh như kiểu : Query Error : SELECT gcoin, gcoin_km, vpoint FROM MEMB_INFO WHERE AND memb___id= ... )

View more latest threads same category: