Trong Quá trình train. Các bạn sẽ nhặt được Hộp Quà Vàng hay bạc bị khóa

Để mở khóa hộp quà. Các bạn mua khóa trên webshop sau đó vào chaos Golbin xoay để mở

Tỉ lệ xoay là 100% ( ko bao h có xịt khi mở khóa nhé )

1. Hộp Quà Vàng ( Golden box )

- Rớt đồ mới
- Tỉ lệ rớt đồ là 90%
- Đồ rớt bao gồm :


  • Gogeta - GokuSS5 - Hoàng Tử Ba Tư - Hoàng Tử Roma - Hoàng Tử Ai Cập - Nữ hoàng ba tư - nữ hoàng roma - nữ hoàng ai cập - Kinh Kông.+ Vũ khí mới + Khiên mới
  • Cụm ngọc 10 viên bless
  • Cụm ngọc 10 viên souls
  • Cụm ngọc 10 viên chaos
  • Khuôn ép socket 5


2. Hộp Quà Bạc ( Silver box )

- Rớt đồ mới
- Tỉ lệ rớt đồ là 70%
- Đồ rớt bao gồm :


  • Gogeta - GokuSS5 - Hoàng Tử Ba Tư - Hoàng Tử Roma - Hoàng Tử Ai Cập - Nữ hoàng ba tư - nữ hoàng roma - nữ hoàng ai cập - Kinh Kông.+ Vũ khí mới + Khiên mới
  • Cụm ngọc 10 viên bless
  • Cụm ngọc 10 viên souls
  • Cụm ngọc 10 viên chaos
  • Khuôn ép socket 4
-> Chìa khóa vàng mua ở webshop : 9000 vpoint
-> Chìa khóa bạc mua ở webshop : 7000 vpoint
-> Hộp quà vàng bị khóa : nhặt được khi train quái
-> Hộp quà bạc bị khóa : nhặt được khi train quái
-> Hộp quà vàng sau khi kết hợp xong
-> Hộp quà bạc sau khi kết hợp xong

View more latest threads same category: