Nội dung và Nội quy :
+ Các bạn có mặt tại Lorencia BQT sẽ tổ chức chương trình và trao giải thưởng ngay sau khi kết thúc.
+ Tất cả các nhân vật đều được quyền tham gia.
+ Không sử dụng ***** thú cưỡi khác ngoài ( Kỳ lân ) - Mua trong Shop Lorencia Bar.
+ Không nói tục, chửi thề.
+ Không xin đồ, mua bán với ADM, GMs.
+ Không pk, không ***** mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nặng.
+ Luôn tuân thủ những điều kiện của GM trong suốt quá trình tham gia sự kiện
+ Mọi ý kiến thắc mắc, đóng góp luôn được ghi nhận, nhưng sau khi sự kiện kết thúc.
+ Nếu các bạn không giữ trật tự, GM có quyền hủy sự kiện ngay lập tức.

+ Thành viên tham gia sẽ phải đăng ký với nhân vật BQT trong Game tập trung tại Lorencia (130,78)Chú ý : Để tránh lộn xộn, mất trật tự an ninh, Ai chưa đến lượt, vui lòng đứng ngoài cổ vũ, nếu vi phạm sẽ bị khóa tài khoản trong 1 ngày. Để đảm bảo tính công bằng, mỗi nv chỉ đc tham gia 1 lần.

Chi tiết nội dung và Công bố giải thưởng tại đây


Hướng dẫn tham gia:
+ Màu vàng : Vạch đích
+ Màu đỏ : Điểm xuất phát của trường đua
+ Màu xanh : Đường đua chạy từ 1 đến 5
+ Màu tím : Nơi tập trung của khám giả và thí sinh dự bị chờ đến lượt

View more latest threads same category: