Cách chơi :

- GM sẽ vào game và đọc tên món đồ các bạn cần tìm
- Sau đó các bạn tìm thật nhanh và giao dịch với GM để nhận phần thường

Phần thưởng

- Ngọc
- Tiền Tệ
- Hay các món đồ khác

Thời gian


- Server 1 lorencia


Lưu ý :

- Nếu gm quên vui lòng gọi điện thoại để nhắc


View more latest threads same category: