Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Nội Quy] Tuyệt đối không cho mượn acc - đồ đặc - vật phẩm game

Thông điệp của bạn

Sét Bóng Ma là của chủng tộc nào (viết tắt 2 từ)