tôi đăng ký trên wep rồi sao vẫn không vào Game được. Mong Admin xem giúp