Thông tin mấy chủ mới
WebSite - Download - Đăng kí

Link đăng ký sát nhập: Chờ admin thông báo trên diễn đàn__HƯỚNG DẪN__
- Bước 1: Tải game bên MU mới cần sát nhập.
- Bước 2: Qua bên...