1. Đua top Bá giả
2. Đua top Bá Vương
- Chi tiết các bạn xem tại phần Quản lý tài khoản - > Event
- Sự kiện diễn ra liên tục 24/7 - nhận nạp tự động ở quản lý tài khoản
- Thời hạn nhận giải...