HƯỚNG DẪN CÔNG THÀNH CHIẾN MU

1. Giới thiệu

Công Thành Chiến là một sự kiện tranh dành quyền lực giữa các Guild (Liên Minh) trong MU Online.
Tại đây các Liên minh sẽ đăng ký tham gia, chuẩn...