Làm nv 220 - các bạn đổi nhân vật thì skill này mới có

Đồng thời mức năng lượng phải trên 500 ene trở lên

Skill tối quan trọng và có tác dụng cực lớn đối với EF là skill Vô Đình Tiễn - có tác...