TOP 50 lúc 0h00 05/03/2018
# Nhân vật Relife Reset Level Lớp nhân vật Thế hệ
1 Squid 0 74 400 Duel Master Arena
2 Prince 0 66 400 First Master Arena
3 ximen 0 65 372 Grand Master Arena

View more latest threads same category: