Mình Đang choi tài khoản t7a14h10 , nhân vật Kira ,
AD cho minh hỏi lý do tại sao lại khóa tài khoản mình vậy .
minh không vi phảm điều khoản game, k sử dụng hack cheat .
vui lòng cho minh câu trả lời thích đáng ..........

View more latest threads same category: