Xếp hạng TOP 50


TOP 50 lúc 0h00 06/10/2019
# Nhân vật Relife Reset Level Master Lớp nhân vật RS Cuối
1 Mera 0 70 161 2 Hight Elf 05/10 23:55:58
2 Killer 0 69 400 278 First Master 05/10 23:35:57
3 zzDAUSIzz 0 68 400 176 Duel Master 05/10 16:52:15

View more latest threads same category: