Gửi trang này cho bạn

Ðề tài: [Event Game] Hướng dẫn công thành chiến ( Dành cho ai chưa biết )

Thông điệp của bạn

Hãy điền 6 ký tự xác nhận bên phải vào thật chính xác.