Các bạn lưu ý :

-Thời lượng sử dụng là 30 phút / 1 bùa
-Khi dịch chuyển Map hay thay đổi nhân vật sẽ bị mất biểu tượng nhưng vẫn tính là trong thời gian 30 phút, vẫn hoạt động tăng exp ( cam...