ADM ơi mình đang chơi bên sv arena mấy ngày trước mình cpos gửi hỗ trợ về việc mất đồ tai khoản tieudugh1 nhân vật là CracKing mình bị mất 1 sét 380+12 DK, 1 Hỏa Long Kiếm tốp phú hộ +12 5 socket, 1...