Họ và Tên: Nguyễn Văn Cương
Tuổi 26
SDT và face, zalo: 0965896108
ID game: kullboy249