sao trên trang chủ báo khuyến mại 50% nạp thẻ.mà lại không có add nhỉ