Đầu tiên các bạn vào Game khi nào muốn chụp thì nhấn nút PrintScren (bên trái kế nút ScrollLock).

Sau đó ra Paint --> Edit --> Paste --> (nếu muốn lồng chữ vào hình hoặc cắt ảnh thì có thể làm...