PDA

Xem bản đầy đủ : Trao Giải Thưởng 1. [Nội Quy] Hình thức xử lý về cho Mua bán + Mượn Đồ + Acc
 2. [Nội Quy] Tuyệt đối không cho mượn acc - đồ đặc - vật phẩm game
 3. [Nội Quy] Cấm rao bán acc trong game vi phạm khóa 7 ngày
 4. [Thông Báo] Những điều lưu ý về Point với Mu Auto reset
 5. [Thông Báo] Cách auto Reset in Game
 6. [Thông Báo] Thời gian diễn ra các sự kiện trong game
 7. [Trao Giải] Danh sách 11h Open Game - > Event -> Nhận giải thưởng
 8. [Trao Giải] Danh sách 3 ngày Open Game - > Event -> Nhận giải thưởng
 9. [Trao Giải] Danh sách 7 Ngày Open Game
 10. [Arena] BQT sẽ sát nhập anh em sang Muthanhlong.com
 11. [Arena] Link đăng ký sát nhập dành cho máy chủ: Arena