PDA

Xem bản đầy đủ : Tố Cáo Gian Lận  1. [Thông Báo] Quy định và thỏa thuận chung
  2. [Thông Báo] Lưu ý về quy tắc buôn bán Đồ và Tài khoản trong game
  3. [Thông Báo] Lưu ý về vấn đề mượn đồ, mượn tài khoản cho chơi chung